Wednesday, 19 December 2012

Ciri-Ciri Penyelidikan Kuantitatif & Kualitatif

Penyelidikan Kuantitatif dan Penyelidikan Kualitatif mempunyai ciri-ciri yang tersendiri.Apakah Penyelidikan Kuantitatif?

Menurut Sabitha Marican (2005) Penyelidikan kuantitatif akan digunakan sekiranya persoalan kajian memerlukan penjelasan yang jitu dalam bentuk numerik. Kajian berbentuk kuantitatif selalu diperhatikan dalam bentuk perkiraan yang merangkumi nombor dan formula-formula yang tertentu. Hasil kajian merangkumi formula-formula tertentu dalam bentuk gambar rajah, jadual dan perkiraan statistic.

Berikut merupakan video tentang penyelidikan kuantitatif.
Sumber : Youtube


Contoh-contoh penyelidikan kuantitatif.

Contoh-contoh penyelidikan kuantitatif boleh didapati menerusi pautan tersebut;

www.efdergi.hacettepe.edu.tr/english/.../İBRAHİM%20KEKLİK.pdf

http://www.tojet.net/articles/v9i2/9223.pdf
Apakah Penyelidikan Kualitatif?

Menurut Sabitha Marican (2005), penyelidikan kualitatif pula berfokus pada konteks sesuatu perkara itu berlaku. Denga kata lain, ia merupakan satu proses atau bagaimana sesuatu perkara itu berlaku dalam satu-satu suasana (setting) yang hendak dikaji. Kajian jenis ini berfokus pada proses dan hasil. Hasil kajian pula dipersembahkan dalam bahasa seharian. Kajian ini tidak bergantung kepada nombor atau perkiraan statistic dalam memberikan penjelasan terhadap pembolehubah yang dikaji.

Pendekatan kajian jenis ini digunakan untuk mengkaji suasana atau proses yang sukar diukur dengan nombor, seperti imej diri, tingkah laku, perasaan dan tindakan.


Berikut merupakan video mengenai kajian kualitatif.
Sumber : YouTube

Contoh-contoh penyelidikan kualitatif.

Contoh-contoh penyelidikan kualitatif boleh didapati menerusi pautan tersebut;

https://scholar.vt.edu/access/.../e-Learning%20Scott%20Midkiff.pdf

www.tojet.net/articles/v10i4/10428.pdf


Perbezaan antara penyelidikan kuantitatif dan kualitatif.

Berikut merupakan video perbezaan antara penyelidikan kuantitatif dan penyelidikan kualitatif.


 
 

Semoga bermanfaat.

Sekian, Terima kasih.
No comments:

Post a Comment